O Kancelarii

Kancelaria radcy prawnego Grzegorza Kuligowskiego jest niezależną polską firmą prawniczą, która świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne obejmujące efektywne i szybkie rozwiązanie problemów i zagadnień prawnych, dbając jednocześnie aby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, rzetelnie i profesjonalnie. Kancelaria świadczy obsługę prawną opracowując najkorzystniejsze i najbardziej odpowiednie dla naszych Klientów rozwiązania i propozycje działań przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Wspólnie z Klientem wybieramy dogodną formę współpracy polegającą na stałej obsłudze prawnej lub doraźnych poradach prawnych.

Oferujemy usługi prawne obejmujące swoim zakresem w szczególności:

 • prawo cywilne
 • kompleksowa, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych w tym spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności
 • sporządzanie i weryfikacja umów
 • prawo morskie (shipping & maritime law)
 • obsługa roszczeń armatorskich i ubezpieczycieli morskich (H&M, P&I, LoH, crew claims oraz war risks)
 • prawo przewozowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • obrót nieruchomościami
 • leasing, factoring
 • prawo konsumenckie
 • prawo administracyjne
 • prawo budowlane
 • planowanie przestrzenne
 • prawo energetyczne
 • prawo spółek i rozstrzyganie sporów gospodarczych
 • prawo spółdzielcze, prawo lokatorskie
 • nieuczciwa konkurencja i reklama
 • procesy sądowe i arbitraż w kraju, jak i za granicą
 • prowadzenie negocjacji i pertraktacji w imieniu i na rzecz Klienta.

Kancelaria sporządza opinie prawne, oferuje porady prawne zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii, w miejscu dowolnie wskazanym przez Klienta, a także za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się – tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dewizą Kancelarii jest świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług prawnych we współpracy i bieżącym kontakcie z Klientem w celu uzyskania optymalnego rozwiązania danej sprawy i zapewnienia najwyższej jakości usług.

Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do specyfiki, indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Chcemy tworzyć dla naszych Klientów stałe merytoryczne wsparcie oferując usługi prawne na najwyższym poziomie, stając się stałym doradcą w zakresie prowadzonych przez naszych Klientów działań.

Kancelaria stale współpracuje z zaprzyjaźnionymi kancelariami radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych i w razie potrzeby zapewnia możliwość zorganizowania wysoce wyspecjalizowanego konsorcjum firm prawnych, bądź pozyskania stałych współpracowników i specjalistów z różnych gałęzi prawa w celu zapewnienia wymaganego i koniecznego zakresu obsługi, bądź jego poszerzenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klientów.

Kancelaria stale współpracuje ze specjalistą d.s. księgowo-podatkowych oraz finansowych.

Kancelaria gotowa jest również zlecić opracowanie szczegółowych opinii i analiz prawnych wybitnym profesorom i ekspertom branżowym na konkretny temat ze wskazanej przez Klienta dziedziny prawa.

Główna siedziba Kancelarii znajduje się w Legionowie (woj. Mazowieckie), jednak jesteśmy otwarci na współpracę z klientami z całej Polski oraz z zagranicy.

Kancelaria gotowa jest świadczyć obsługę prawną również w języku angielskim i niemieckim.