Kontakt

Administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kuligowski, z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Lwowska 17. Przetwarzamy ewentualne dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w w/w formularzu kontaktowym - podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony internetowej:  www.gkuligowski.eu .  Użytkownik w/w formularza kontaktowego ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do tego, żeby uzyskać odpowiedź na postawione i przesłane do Kancelarii pytanie.  Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.